NY UTENRIKSTERMINAL I STAVANGER

Utbygger Stavanger interkommunale havnevesen.

Ferdigstillet 2001.