Utbygger Stavanger interkommunale havnevesen.

Ferdigstillet 2001.